Thể lệ chương trình Tamda Foods Promo Akce 2021

I.             Đối tượng tham gia chương trình

Chương trình được áp dụng cho tất cả khách hàng đã đăng kí thẻ khách hàng Tamda Foods với số IČO hoặc sử dụng dịch vụ TamdaExpress.eu.

Không áp dụng với các mặt hàng được mua tại quầy thuốc lá.
Không áp dụng với đơn hàng từ Phòng kinh doanh.
Không áp dụng với khách hàng không có thẻ Tamda Foods.
II.  Cách thức tham gia

1. Với khách mua hàng trực tiếp tại cửa hàng Tamda Foods Praha, Brno và  Ústí nad Labem:

Phiếu bốc thăm trúng thưởng sẽ được phát khi khách mua hàng trong thời gian từ 01.05.2021 – 30.06.2021

a.            Phiếu bốc thăm trúng thưởng được áp dụng cho  tất cả khách hàng khi mua hàng tại TAMDA FOODS Praha, Brno và Ústí nad Labem với số tiền ít nhất 5.000,- (Đã bao gồm DPH) cho một lần mua. (1 lá phiếu cho mỗi 5.000,- giá trị hóa đơn mua hàng)

VD: 4999,- chưa đủ tiêu chuẩn nhận phiếu, 5.000.- nhận 1 phiếu, 9.999,- nhận 1 phiếu.

b.            Phiếu bốc thăm trúng thưởng gồm 2 phần:

Phần Tham gia bốc thăm - khách hàng tách ra và bỏ vào thùng bốc thăm.
Phần Dành cho khách hàng - khách hàng giữ lại để đối chiếu khi nhận giải.

 


c.             Nhân viên quầy tính tiền sẽ phát phiếu bốc thăm tương ứng với số tiền hàng trên hóa đơn. Khách hàng trực tiếp bỏ phần Phiếu tham gia bốc thăm vào thùng phiếu tại cửa hàng Tamda Foods.

2.            Với khách đặt hàng qua dịch vụ giao hàng tận nơi TamdaExpress.eu

Phiếu bốc thăm trúng thưởng cho khách đặt hàng qua dịch vụ TamdaExpress.eu sẽ được áp dụng cho các đơn hàng được gửi và xác nhận trong thời gian từ 29.04.2021 - 29.06.2021

a. Phiếu bốc thăm trúng thưởng được áp dụng tất cả khách hàng khi đặt hàng qua dịch vụ amdaExpress.eu với số tiền ít nhất 6.000,- (Đã bao gồm DPH) cho một đơn hàng được xác nhận. (1 lá phiếu cho mỗi 6.000,- giá trị đơn hàng được xác nhận)

VD: 5999,- chưa đủ tiêu chuẩn nhận phiếu, 6.000.- nhận 1 phiếu, 11.999,- nhận 1 phiếu. Phiếu sẽ được phát tương ứng với giá trị đơn hàng khách gửi đi.

b. Phiếu bốc thăm trúng thưởng gồm 2 phần:

Phần Tham gia bốc thăm trúng thưởng, nhân viên Tamda sẽ bỏ trực tiếp vào thùng phiếu bốc thăm (ngoại trừ nếu khách hàng muốn nhận và bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại cửa hàng, như ghi trong điểm d. dưới đây)
Phần Dành cho khách hàng, khách hàng giữ lại để đối chiếu khi nhận giải.
c. Nhân viên Tamda Express sẽ xuất số phiếu bốc thăm trúng thưởng tương ứng với giá trị hóa đơn và gửi qua lái xe đến khách hàng kèm theo chứng từ giao hàng.

d. Nhân viên Tamda Express khi giao hàng sẽ chỉ trao cho khách hàng phần Dành cho khách hàng để khách giữ đối chiếu khi trúng giải. Trong trường hợp khách hàng muốn nhận cả 2 phần bao gồm phần Tham gia bốc thăm và phần Dành cho khách hàng, khách hàng sẽ phải điền vào ghi chú khi gửi đơn hàng. Khách hàng sẽ kiểm tra số lượng phiếu và kí nhận vào Phiếu biên nhận. Mỗi phiếu bốc thăm sẽ được kết nối với từng hóa đơn tính tiền của khách hàng.

Phiếu bốc thăm phải đúng trong thời gian mua hàng của tuần đó. Khách hàng bỏ phiếu vào thùng có tuần khác với tuần mua hàng trên hóa đơn thì sẽ tính là không hợp lệ.

III.  Cơ cấu giải thưởng

Giải đặc biệt bốc thăm tại Gala:

1x siêu phẩm đời mới đẳng cấp Audi Q8
Giải thưởng tuần:

8x Apple iPhone 12 Pro Max
8x Apple AirPods Max
8x Apple Watch Serie 6
IV. Thời gian diễn ra chương trình

Chương trình diễn ra từ 01.05.2021 đến 30.06.2021 và được chia thành 8 tuần

Tuần 1 T7 01.05.2021 - CN 09.05.2021
Tuần 2 T2 10.05.2021 – CN 16.05.2021
Tuần 3 T2 17.05.2021 - CN 23.05.2021
Tuần4 T2 24.05.2021 – CN 30.05.2021
Tuần 5 T2 31.05.2021 – CN 06.06.2021
Tuần 6 T2 07.06.2021 – CN 13.06.2021
Tuần 7 T2 14.06.2021 – CN 20.06.2021
Tuần 8 T2 21.06.2021 – T4 30.06.2021
Lễ bốc thăm tuần sẽ được diễn ra vào 14h thứ 3 hàng tuần, tuần thứ 8 bốc thăm vào thứ 6 ngày 02.07.2021.

Lễ bốc thăm giải đặc biệt và lễ trao giải sẽ được công bố trên trang web www.tamda.eu

Tải thể lệ chương trình đầy đủ về chương trình Tamda Promo 2021 - "Đến ngay Tamda - rinh Audi về nhà"