STÍŽNOSTI & REKLAMACE

Stížnosti & Reklamace

Při využívání služeb a nákupu zboží společnosti Tamda Foods

Ochrana osobních práv všech zákazníků Tamda Foods patří mezi naše firemní priority, které se neustále snažíme uplatňovat v režimu služeb Nákup - Prodej, Závoz - Doručení. Na domovské stránce www.tamda.eu naleznete zveřejněné veškeré podrobné informace o Tamda Foods s.r.o., kontaktních informací pro snadnou podporu a zodpovězení otázek při využívání služeb poskytovaných společností Tamda Foods s.r.o.

 

Na www.tamdaexpress.eu jsme zveřejnili reklamační řád k řešení sporů vzniklých během procesu Nákup - Prodej i Závoz - Doručení. V případě sporů mezi zákazníky a pracovníky Tamda Foods během nákupu, objednání či jiných služeb, nebo byla porušena práva zákazníků, společnost Tamda Foods je odhodlána okamžitě uplatnit podporu zákazníků, obzvláště při ochraně zákazníkových práv a zájmů.

 

Všechny spory mezi společností Tamda Foods a zákazníky budou vyřešeny na základě vyjednávání. V případě, že nedojde k dosažení dohody podle očekávání, má každá strana právo obrátit se na příslušný soud v Praze.

 

Postupy k řešení reklamací:

 

1. Oznámení problémů : Zavolejte anebo zašlete nám email (dle níže uvedených informací o zákaznické podpoře) k podrobnějšímu oznámení chybných informací či problémů, které potřebujete vyjasnit.

Když se stížnost týká zboží, vyplňte si, prosím formulář s veškerými potřebnými informacemi:

- Datum uskutečnění nákupu/dodání zboží:

- Číslo faktury:

- Číslo pokladny:

- Datum vystavení faktury:

- Název produktu (včetně pořadového čísla zboží na faktuře) 

- Důvod reklamace:

 

2. Upozornění: 

- Doba příjmu reklamace: Reklamaci zboží přijímáme jen během 7 dní ode dne nákupu/dodání zboží. Ode dne uplatnění reklamace má prodejce maximálně 30 kalendářních dní na vyřízení, ale my se však snažíme reklamaci vyřídit během 14 dnů ode dne jejího obdržení, a to bez zbytečného odkladu. 

- Akceptujeme vrácení/výměnu zboží jen tehdy v případě, že se problém jedná o kvalitu zboží, nebo –li byla chyba způsobena společností Tamda Foods (např. dodání špatného zboží, atd...)

- Neakceptujeme vrácení/výměnu zboží z důvodu omylem převzetí zboží, nechutenství, levné kupní ceny, krátké doby trvanlivosti nebo produkt se pomalu prodává atd. 

 

Děkujeme, že jste vždy s námi. 

Společnost Tamda Foods s.r.o.