QUYỀN RIÊNG TƯ

Quyền riêng tư

Bạn hoàn toàn yên tâm về bảo mật thông tin cá nhân tại Tamda Foods!

Thông tin cá nhân của khách hàng tại Tamda Foods được công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tamda Foods.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu, thẻ khách hàng và hộp thư điện tử của mình. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Tamda Foods về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Tamda Foods vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Tamda Foods. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự dịch vụ của Tamda Foods cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Tamda Foods trong bản Điều khoản & Dịch vụ này.

Xin chân thành cám ơn quý khách hàng đã, đang và sẽ đồng hành cùng những dịch vụ của công ty chúng tôi.

trân trọng, TAMDA FOODS s.r.o