Đón lộc đầu xuân – Thông báo kết quả tuần 5

🎉Chủ nhân của giải thưởng tuần thứ 5 trong chương trình “Đón lộc đầu xuân” đã được tìm ra.

🎁Xin chúc mừng vị khách hàng sở hữu số phiếu 2011202905152 đã là trở thành chủ nhân của 1 palet nước tăng lực Rockstar!

👉Vị khách hàng may mắn sở hữu số phiếu này xin hãy liên lạc lại với chúng tôi trong vòng 1 tuần qua Facebook hoặc qua số điện thoại 776 408 111.

‼Nếu trong vòng 1 tuần khách hàng không liên lạc lại, giải thưởng sẽ bị hủy và quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

🎊Một lần nữa xin chúc mừng vị khách hàng sở hữu số phiếu may mắn này.

STÁHNĚTE SI NAŠI APLIKACI

Copyright 2011-2020 TAMDA FOODS © All Rights Reserved

X