Template-Facebook-New-web-VN_01

🎉Công bố kết quả bốc thăm Tamda Promo 2021 - tuần 8🎉

🎉Công bố kết quả bốc thăm Tamda Promo 2021 - tuần 8🎉
❤️Xin chân thành cảm ơn các khách hàng đã tham gia vào Tamda Promo 2021 và sau đây là danh sách những khách hàng may mắn trong buổi bốc thăm thứ 8✨
🥇1x iPhone 12 Pro Max - Van Thang Nguyen
🥈1x Apple Airpods Max - Van Phuoc Nguyen
🥉1x Apple Watch Series 6 - Kien Nguyen Tri

🥂Khách hàng may mắn bước vào vòng Gala Dinner🚗

1. HTN s.r.o.
2. Happy Market s.r.o.
3. Ing. Jana Vávrová
4. Bay Vu Van
5. Phac Tran Van
6. Mgr. Miroslav Čapka
7. Van Chinh Vu
8. Xuan Hieu Cao
9. Thi Luyen Nguyen
10. Thi Quyen Nguyen

👏Một lần nữa xin chúc mừng các vị khách may mắn của chúng ta🎊
👉Quý vị và các bạn cũng đừng quên theo dõi buổi livestream bốc thăm giải đặc biệt Audi Q8 2021 được phát sóng trực tiếp vào ngày 16.7.2021
🌐Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập www.tamda.eu
Template-Facebook-New-web_01

🎉Công bố kết quả bốc thăm Tamda Promo 2021 - tuần 7🎉

❤️Xin chân thành cảm ơn các khách hàng đã tham gia vào Tamda Promo 2021 và sau đây là danh sách những khách hàng may mắn trong buổi bốc thăm thứ 7✨

🏆Giải tuần:

🥇1x iPhone 12 Pro Max - ORBUCO s.r.o.
🥈1x Apple Airpods Max - Kien Tran Trung
🥉1x Apple Watch Series 6 - Chi Hoa Bui

 

🥂Khách hàng may mắn bước vào vòng Gala Dinner🚗

1. Ngoc Tien Nguyen
2. Thi Mai Nguyen
3. Van Cuong Nguyen
4. Manh Linh Nguyen
5. Hung Mai Quang
6. Xuan Tinh To
7. Van Thuong Phan
8. Van Phuc Nguyen
9. Nam Vuong Nguyen
10. Binh Ta Van

👏Một lần nữa xin chúc mừng các vị khách may mắn của chúng ta🎊
👉Quý vị và các bạn cũng đừng quên theo dõi buổi livestream tiếp theo được phát sóng trực tiếp vào 14 giờ ngày 02.07 trên fanpage Tamda Foods✨
🌐Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập www.tamda.eu
VN_01

🎉Công bố kết quả bốc thăm Tamda Promo 2021 - tuần 6🎉

❤️Xin chân thành cảm ơn các khách hàng đã tham gia vào Tamda Promo 2021 và sau đây là danh sách những khách hàng may mắn trong buổi bốc thăm thứ 6✨

🏆Giải tuần:

🥇1x iPhone 12 Pro Max - COSTE czech a.s.
🥈1x Apple Airpods Max - Hung Le Viet
🥉1x Apple Watch Series 6 - Van Tai Phan

🥂Khách hàng may mắn bước vào vòng Gala Dinner🚗

1. Xuan Lich Ta
2. Thi Thu Huong Nguyen
3. Dao Pham Thi
4. POZ-NPH s.r.o.
5. Phuoc Hop Dang
6. V-marketing s.r.o
7. Zamio Trade, s.r.o.
8. Van Trang Ta
9. Boris Kučera
10. Xuan Hoa Le

👏Một lần nữa xin chúc mừng các vị khách may mắn của chúng ta🎊

👉Quý vị và các bạn cũng đừng quên theo dõi buổi livestream tiếp theo được phát sóng trực tiếp vào 14 giờ thứ 3 hàng tuần trên fanpage Tamda Foods✨

🌐Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập www.tamda.eu

VN-Template-Facebook-New-web_01

🎉Công bố kết quả bốc thăm Tamda Promo 2021 - tuần 5🎉

❤️Xin chân thành cảm ơn các khách hàng đã tham gia vào Tamda Promo 2021 và sau đây là danh sách những khách hàng may mắn trong buổi bốc thăm thứ 5✨

🏆Giải tuần:

🥇1x iPhone 12 Pro Max - Van Cuu Ha

🥈1x Apple Airpods Max - Van Trong Dang

🥉1x Apple Watch Series 6 - Zdeněk Stodola

🥂Khách hàng may mắn bước vào vòng Gala Dinner🚗

1. Thi Loi Tran

2. Huy Trung Luyén

3. Xuan Quang Nguyen

4. Kien Nguyen Tri

5. Ky Dinh Huu

6. Thanh Công Chu

7. Hoa Tran Dinh

8. Tomáš 2009 s.r.o.

9. CITI VNM s.r.o.

10. TST CENTRUM, s.r.o.

👏Một lần nữa xin chúc mừng các vị khách may mắn của chúng ta🎊

👉Quý vị và các bạn cũng đừng quên theo dõi buổi livestream tiếp theo được phát sóng trực tiếp vào 14 giờ thứ 3 hàng tuần trên fanpage Tamda Foods✨

🌐Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập www.tamda.eu

Template-Facebook-New-web-CZ_01

🎉Công bố kết quả bốc thăm Tamda Promo 2021 - tuần 4🎉

❤️Xin chân thành cảm ơn các khách hàng đã tham gia vào Tamda Promo 2021 và sau đây là danh sách những khách hàng may mắn trong buổi bốc thăm thứ 4✨

🏆Giải tuần:

🥇1x iPhone 12 Pro Max - NOVÁ SLUNCE, s.r.o.

🥈1x Apple Airpods Max - Xuyen Than Thi

🥉1x Apple Watch Series 6 - Khu Pham Van

🥂Khách hàng may mắn bước vào vòng Gala Dinner🚗

1. Quoc Dat Tran

2. Pavel Lapec

3. ARTUS FOODS s.r.o.

4. Thi Ngoc Le

5. Dung Nguyen Anh

6. Ngoan Nguyen Thi

7. Ninh Nguyen Van

8. Babycab s.r.o.

9. Jan Šaffek

10. David Knotek

👏Một lần nữa xin chúc mừng các vị khách may mắn của chúng ta🎊

👉Quý vị và các bạn cũng đừng quên theo dõi buổi livestream tiếp theo được phát sóng trực tiếp vào 14 giờ thứ 3 hàng tuần trên fanpage Tamda Foods✨

🌐Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập www.tamda.eu

Template-Facebook-New-webVN_01

🎉Công bố kết quả bốc thăm Tamda Promo 2021 - tuần 3🎉

❤️Xin chân thành cảm ơn các khách hàng đã tham gia vào Tamda Promo 2021 và sau đây là danh sách những khách hàng may mắn trong buổi bốc thăm thứ 3✨

🏆Giải tuần:

🥇1x iPhone 12 Pro Max - Simona Waldová

🥈1x Apple Airpods Max - Thao Doan Thi Phuong

🥉1x Apple Watch Series 6 - Tuan Khanh Nguyenn

🥂Khách hàng may mắn bước vào vòng Gala Dinner🚗

1. Fanda Tran s.r.o.

2. Thi Luyen Nguyen

3. Van Doan Dao

4. Shopvn s.r.o

5. Dang Hung Pham

6. Jakub Pavelka

7. Van Nhien Hoang

8. Cuong Vu Hung

9. Thi Thuong Chu

10. Giang Thanh HD s.r.o.

👏Một lần nữa xin chúc mừng các vị khách may mắn của chúng ta🎊

👉Quý vị và các bạn cũng đừng quên theo dõi buổi livestream tiếp theo được phát sóng trực tiếp vào 14 giờ thứ 3 hàng tuần trên fanpage Tamda Foods✨

🌐Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập www.tamda.eu

VN_01

🎉Công bố kết quả bốc thăm Tamda Promo 2021 - tuần 2🎉

❤️Xin chân thành cảm ơn các khách hàng đã tham gia vào Tamda Promo 2021 và sau đây là danh sách những khách hàng may mắn trong buổi bốc thăm đầu tiên✨

🏆Giải tuần:

🥇1x iPhone 12 Pro Max - Thi Hang Pham

🥈1x Apple Airpods Max - Thanh Nguyen Huy

🥉1x Apple Watch Series 6 - Huu Mai Nguyen

🥂Khách hàng may mắn bước vào vòng Gala Dinner🚗

1. Van Hau Ngo

2. Thi Minh Phuong Hoang

3. Jozef Grich

4. Huyen Pham Viet

5. M.C.T. COMPANY spol. s r.o. (Đây là một phiếu không hợp lệ vì đơn đặt hàng qua TamdaExpress của lá phiếu này đã bị khách hàng hủy)

6. MĚDĚNKA s.r.o.

7. Cam Nguyen Le

8. Hoang Yen Le

9. Khoi Nguyen Minh

10. Anh Tho, s.r.o.

👏Một lần nữa xin chúc mừng các vị khách may mắn của chúng ta🎊

👉Quý vị và các bạn cũng đừng quên theo dõi buổi livestream tiếp theo được phát sóng trực tiếp vào 14 giờ thứ 3 hàng tuần trên fanpage Tamda Foods✨

🌐Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập www.tamda.eu

Template-Facebook-New-web-Tuan-1-VN_01

🎉Công bố kết quả bốc thăm Tamda Promo 2021 - tuần 1🎉

❤️Xin chân thành cảm ơn các khách hàng đã tham gia vào Tamda Promo 2021 và sau đây là danh sách những khách hàng may mắn trong buổi bốc thăm đầu tiên✨

🏆Giải tuần:

🥇1x iPhone 12 Pro Max - Luong Nguyen Quoc

🥈1x Apple Airpods Max - Vinh Pham Thi Hong

🥉1x Apple Watch Series 6 - Thuy Duong Nguyen

🥂Khách hàng may mắn bước vào vòng Gala Dinner🚗

1. Duc Huynh Hoang

2. Trung Kien Nguyen

3. Van Khoa Dao

4. Thi Mai Huong Nhu

5. Van Thang Chu

6. Xuan Thanh Nguyen

7. Hong Son Nguyen

8. Truong Giang Hoang

9. Van Kim Nguyen

10. Ngoc Khánh Vu

👏Một lần nữa xin chúc mừng các vị khách may mắn của chúng ta🎊

👉Quý vị và các bạn cũng đừng quên theo dõi buổi livestream tiếp theo được phát sóng trực tiếp vào 14 giờ thứ 3 hàng tuần trên fanpage Tamda Foods✨

🌐Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập www.tamda.eu

VỀ CHÚNG TÔI
- Giới thiệu
- Mục tiêu và tầm nhìn
- Tuyển dụng

CHO KHÁCH HÀNG
- Dành cho đối tác
- Thẻ khách hàng Tamda
- Bản tin Tamda
- Các câu hỏi thường gặp
- Tamda skola

TIN TỨC
- Tin tức - sự kiện
- Ưu đãi - khuyến mại

HỖ TRỢ
- Chăm sóc khách hàng
- Hotline bán hàng

Copyright 2011-2021 TAMDA FOODS © All Rights Reserved

X