Những sản phẩm Anti-Covid

Luôn sẵn có và giá cả hợp lý tại Tamda

Isopro dezinfekční gel na ruce 250ml Classic
119.90
Isopro dezinfekční gel na ruce 75ml Aloe Vera
51.90
Olysee spray na ruce 100ml antibakterální
59.90
Wats Desin Plus 300ml dezinfekce univerzální spray
79.90
ORAPI Antibakteriální gel 100ml
49.90
Olysee spray na ruce 50ml antibakteriální
39.90
Bros Dezinfekční sprej na ruce 50ml 60% alkoho
39.90
Venus Antibakteriální gel na ruce 100ml
59.90
Isopro dezinfekční gel na ruce 250ml Aloe Vera
119.90
Isopro dezinfekční gel na ruce 75ml Classic
39.90