Với mục tiêu phát triển không ngừng, Tamda Foods đã hướng đến mở rộng thị trường hoạt động. Ngày 9 tháng 7 năm 2015, Tamda Foods đã khai trương chi nhánh siêu thị Tamda Foods tại trung tâm thương mại Vinamo-Brno. Việc mở rộng thêm chi nhánh cũng giúp cho người dân bản địa tiếp cận tốt hơn với các mặt hàng thực phẩm châu Á có tại Tamda Foods. Sự kiện này cũng là bước đi đáng được các doanh nghiệp tại thị trường bản địa quan tâm. Cũng từ thời điểm này, Tamda Foods đã chuyển sang hoạt động dưới mô hình Tổng công ty.