Sáng ngày mùng 9 tháng 7, trong trung tâm thương mại Vinamo-Brno, Tổng công ty Tamda Foods đã tổ chức buổi lễ khai trương siêu thị chi nhánh Tamda Foods Brno sau vài tháng xây dựng. Đây là chi nhánh đầu tiên của Tổng công ty ở Séc sau khi siêu thị ở trung tâm thương mại Sapa Praha đã hoạt động 4 năm thành công.