Trong 3 năm từ 2008 - 2011, Tamda Foods đã tập trung xây dựng cơ sở vật chất, kết nối đối tác, tìm hiểu các nguồn hàng cung ứng và xây dựng đội ngũ nhân sự cho sự khởi đầu của một doanh nghiệp, một thương hiệu. Đây cũng là khoảng thời gian quan trọng để tạo dựng nền móng vững chắc cho những bước đi dài của Tamda Foods.

Việc khai trương siêu thị thực phẩm tổng hợp mang tên Tamda Foods Cash&Carry vào ngày 29 tháng 3 năm 2011, tại TTTM Sapa - Praha là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước đi đầu tiên cho thương hiệu Tamda Foods. Với 10 ngàn mặt hàng trong lĩnh vực bán buôn hàng thực phẩm, Tamda Foods đã dần được khách hàng biết đến, lựa chọn và tin tưởng nhiều hơn mỗi ngày.