Tháng 3 năm 2011, tại TTTM Sapa Praha, công ty Tamda Foods đã khai trương siêu thị thực phẩm tổng hợp mang tên “Potraviny- Nápoje- Drogerie”. Đây là một sự kiện nổi bật trong hướng đi kinh doanh mới của người Việt tại chợ Sapa cũng như trên cộng hoà Séc.