TAMDA DISTRIBUTION CENTER

 • Segro Logistic Park Prague

  U dálnice 1377

  253 01 Hostivice

  Cộng hòa Séc

 
Bạn cần hỗ trợ?

hostivice@tamda.eu

Hãy gọi cho chúng tôi

+420 773 613 658

Theo dõi trên mạng xã hội

Facebook Tamda Foods

Giờ mở cửa

T2 - T6 | 07:00 - 15:00

T7 -CN | 07:00 - 12:00

TAMDA FOODS PRAHA

 • TTTM Sapa

  Libušská 319/126

  14200 Praha – Libuš

  Cộng hòa Séc

 
Bạn cần hỗ trợ?

info@tamda.eu

Hãy gọi cho chúng tôi

+420 222 132 119

Theo dõi trên mạng xã hội

Facebook Tamda Foods

Giờ mở cửa

T2 - T6 | 09:00 - 19:00

T7 -CN | 09:00 - 20:00

TAMDA FOODS BRNO

 • TTTM Vinamo

  Olomoucká 61a

  627 00 – Brno

  Cộng hòa Séc

 
Bạn cần hỗ trợ?

info.brno@tamda.eu

Hãy gọi cho chúng tôi

+420 777 958 383

Theo dõi trên mạng xã hội

Facebook Tamda Foods

Giờ mở cửa

T3 - T6 | 10:00 - 20:00

T7 -CN | 09:00 - 20:00

T2 | Đóng cửa